“อียู” หวัง เลือกตั้ง 24 มี.ค. พาไทยสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์

“อียู” หวัง เลือกตั้ง 24 มี.ค. พาไทยสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. น.ส.มาจา โคซิจันซิก โฆษกด้านกิจการต่างประเทศนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรป (อียู) ออกแถลงการณ์การประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในไทยว่า การที่ประเทศไทยได้ประกาศจัดการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 2562 นับเป็นก้าวสำคัญต่อการฟื้นฟูประชาธิปไตย

เดือนที่ผ่านมา ไทยได้ยกเลิกคำสั่งห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 

เราตั้งตารอการรณรงค์หาเสียงที่เปิดกว้างและเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ซึ่งเสรีภาพในการแสดงความแสดงความเห็นที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการประชาธิปไตย เราคาดหวังว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะเป็นการเลือกตั้งที่มีความน่าเชื่อถือ แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแข่งขันทุกระดับของทุกพรรคการเมือง สหภาพยุโรปพร้อมที่จะให้การสนับสนุนไทยในกระบวนการกลับสู่การมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย

สำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าประชาชนสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ และผ่านทางออนไลน์

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งไปยังกงสุลใหญ่เพื่อประกาศกำหนดวันและวิธีการลงคะแนนของคนไทยในต่างประเทศ เมื่อกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งแล้วเสร็จจะจัดพิมพ์และจัดสรรบัตรเลือกตั้งทันที

สำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าประชาชนสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ และผ่านทางออนไลน์

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งไปยังกงสุลใหญ่เพื่อประกาศกำหนดวันและวิธีการลงคะแนนของคนไทยในต่างประเทศ เมื่อกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งแล้วเสร็จจะจัดพิมพ์และจัดสรรบัตรเลือกตั้งทันที

ภายหลังราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เมื่อเช้าวันนี้ ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้จัดประชุมพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง

ล่าสุด กกต.ได้ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรออกมาแล้ว คือ วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.62 โดยกำหนดวันเปิดรับสมัคร ส.ส. คือวันที่ 4-8 ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 15 ก.พ.62 และ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 -16 มี.ค. , ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งวันที่ 17 มี.ค.62

วันที่ 23 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 2562” รายละเอียดว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ การสมควรให้มีการเลือกตั้งฯ อาศัยอำนาจในความมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

โดยผลของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บัญญติให้ดำเนินการเลือกตั้งฯ ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 267 (1)(2) (3) และ (4) มีผลบังคับใช้

รัฐบาลเตรียมพิมพ์รายงานผลงานปีที่ 4 แจกประชาชน ผลงานแน่น 421 หน้า

วันที่ 22 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4 ซึ่งรวบรวมผลงานรัฐบาลระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 – 12 กันยายน 2561 จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 421 หน้า ก่อนเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามกฎหมาย จากนั้นจะจัดทำเป็นฉบับย่อแจกให้ประชาชนต่อไป

รายงานผลครอบคลุมเนื้อหา 6 ด้าน ทั้งการสร้างความปรองดอง ความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ การต่างประเทศ และกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ รวม 4 ปี กว่า 16 ล้านตัน หรือ 146,000 ล้านบาท รวมถึงการวางรากฐานประเทศในระยะยาว

วันที่ 21 ม.ค. ตัวแทนพรรคพลเมืองไทย เข้าร้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ปลดป้ายโฆษณาซีรีส์ของ Netflix เรื่อง “SEX EDUCATION” หรือ เพศศึกษา (บทเรียนฉบับเร่งรัก)  ซึ่งติดตั้งบริเวณข้างทางด่วนพระราม 9 และทางด่วนจากอุรุพงษ์ ไปแจ้งวัฒนะ

ตัวแทนพรรคพลเมืองไทยกล่าวว่า ป้ายโฆษณาดังนำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม ซึ่งสามารถจูงใจผู้คนได้โดยง่าย เด็กและเยาวชนก็ดูได้ เนื้อหาของภาพยนต์เรื่องดังกล่าวเป็นการนำเสนอเนื้อหาทางเพศที่สื่อให้เห็นทั้งเนื้อเรื่องและภาพการร่วมเพศของวัยรุ่นชัดแจ้ง มีคำพูดและภาพที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศชัดเจน ล่อแหลมต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกยั่วยุจากการรับชม จึงขอให้ กสทช.ปลดป้ายโฆษณาที่จูงใจและยั่วยุดังกล่าวออกทันที

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป